Årsmötet

Klubbens beslutande organ är Årsmötet. Det hålls i augusti varje år vid klubbhuset i Mölle. Dina rättigheter som medlem utövar du lämpligen vid detta tillfälle. Årsmötet väljer bland annat styrelse och revisorer. Du som medlem i klubben kan väljas att ingå i styrelsen eller vara delaktig i klubbens verksamhet på annat sätt. Under årsmötet redovisas och beslutas klubbens verksamhet och ekonomi. Protokollet från det senaste årsmötet kan du läsa här.
 


Nästa årsmöte
Tidpunkt: Augusti 2018

Protokoll
Du finner protokoll från tidigare årsmöten.här.
 

Klubbens årsmöten hålls vanligen i augusti